Marketingové strategie a aktivity pivovaru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal
dc.contributor.author Felgrová, Monika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:30:47Z
dc.date.available 2016-06-09T12:30:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64247
dc.description.abstract Práce je věnována marketingovým aktivitám, řízení značky a online marketingu. V návaznosti na analýzu tržního postavení a marketingového mixu Pardubického pivovaru a. s. se práce zabývá dotazníkovým šetřením, zaměřeným na povědomí o společnosti Pardubický pivovar a vnímání jeho značek ze strany spotřebitelů. S ohledem na výsledky marketingového výzkumu jsou prezentovány možnosti upevnění pozice podniku na trhu a to především pomocí vhodně zvolených komunikačních aktivit. cze
dc.format 104 s.
dc.format.extent 3035095 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject marketingový výzkum cze
dc.subject brand management cze
dc.subject online marketing cze
dc.subject pivovary cze
dc.subject marketing mix eng
dc.subject marketing research eng
dc.subject brand management eng
dc.subject online marketing eng
dc.subject breweries eng
dc.title Marketingové strategie a aktivity pivovaru cze
dc.title.alternative Marketing Strategies and Activities of the Brewery eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kantorová, Kateřina
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis is dedicated to marketing activities, brand management and online marketing. Following the analysis of market position and marketing mix of the joint-stock company Pardubický pivovar the work deals with the questionnaire survey which is focused on awareness of the company Pardubický pivovar and the consumer's perception of its brands. Considering the results of the marketing research, the possibilities of strengthen the company's position within the market are presented, in particular by suitably chosen communication activities. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34143
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28776
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account