Hodnota pro zákazníka jako předpoklad dosažení konkurenční výhody podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela
dc.contributor.author Holeček, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:30:46Z
dc.date.available 2016-06-09T12:30:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64246
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje analýze hodnoty pro zákazníky, kterou firma Philip Morris ČR a.s. vytváří. Teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů týkajících se hodnoty pro zákazníka, jejího vytváření a také účastníků trhu, na které má tato hodnota vliv. Závěr teoretické části je věnován segmentaci trhu. V praktické části je popsána společnost Philip Morris ČR a.s. a její hlavní konkurence. Následně je podrobně popsána analýza hodnoty pro zákazníka, kterou společnost vytváří. Analýza je rozdělena na část finančních hodnot a na část nefinančních, jejichž prostřednictvím chce společnost dosáhnout konkurenční výhody. Závěr práce se zabývá shrnutím analýzy vytváření hodnoty pro zákazníka a navržením zlepšení, která by napomohla jejímu lepšímu vytváření. cze
dc.format 72 s.
dc.format.extent 2168645 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.rights práce není přístupná (2. část) cze
dc.subject hodnota pro zákazníka cze
dc.subject zákazníci cze
dc.subject tvorba hodnoty cze
dc.subject analýza cze
dc.subject konkurence cze
dc.subject konkurenční výhody cze
dc.subject finanční hodnota cze
dc.subject nefinanční hodnota cze
dc.subject sociální zodpovědnost cze
dc.subject segmentace trhu cze
dc.subject customer value eng
dc.subject customers eng
dc.subject value creation eng
dc.subject analysis eng
dc.subject competition eng
dc.subject competitive advantage eng
dc.subject financial value eng
dc.subject non-financial value eng
dc.subject social responsibility eng
dc.subject market segmentation eng
dc.title Hodnota pro zákazníka jako předpoklad dosažení konkurenční výhody podniku cze
dc.title.alternative Value for the customer as a prerequisite for achieving a competitive advantage for enterprises eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hošková, Renáta
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the analysis of customer value, that Philip Morris Inc. creates. The theoretical part is focused on defining the basic concepts related to customer value creation, and its market participants, on which it has a value effect. The conclusion of the theoretical part is dedicated to market segmentation. The practical part is described by Philip Morris Inc. and its main competitors. Subsequently is detailed the analysis of customer value created by the company. The analysis is divided into financial values and non-financial portion through which the company intends to achieve competitive advantage. Finally, the work deals with a summary analysis of creating a value for the customer and proposing improvements, that would help for its better creation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34167
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28771
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account