Zavádění metod průmyslového inženýrství ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zemanová, Barbora
dc.contributor.author Slavík, Petr
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:30:32Z
dc.date.available 2016-06-09T12:30:32Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64235
dc.description.abstract Diplomová práce "Zavádění metod průmyslového inženýrství ve vybraném podniku" se zabývá problematikou lean managementu. V první části práce jsou popsány základní pojmy používané v souvislosti s metodikou lean. Na tuto část navazuje vysvětlení základního konceptu lean managementu a problematika plýtvání. Dále jsou vysvětleny vybrané metody a nástroje používané v lean managementu. Praktická část je zaměřena na analýzu uplatnění vhodných lean nástrojů ve firmě Tyco Electronics EC s.r.o. s důrazem na štíhlou výrobu a materiálový tok s využitím poznatků vysvětlených v teoretické části. cze
dc.format 109 s.
dc.format.extent 7064480 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject průmyslové inženýrství cze
dc.subject kaizen cze
dc.subject štíhlá výroba cze
dc.subject řízení materiálových toků cze
dc.subject mapování hodnotového toku cze
dc.subject 5S cze
dc.subject industrial engineering eng
dc.subject kaizen eng
dc.subject lean manufacturing eng
dc.subject material flow eng
dc.subject value stream mapping eng
dc.subject 5S eng
dc.title Zavádění metod průmyslového inženýrství ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Implementation of industrial engineering methods in the selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šimonová, Stanislava
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The diploma thesis "Implementation of industrial engineering methods in the selected company" is focused on a lean management. The first part describes the basic terms related to lean methodology. This part is followed by an explanation of the basic ideas of lean management and the problem of waste. Furthermore, there are explained particular methods and tools used in lean management. The practical part is aimed at implementation of suitable lean tools in the selected company Tyco Electronics EC s.r.o. with an emphasis on lean manufacturing and material flow using knowledge explained in the theoretical part. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34170
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 26193
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account