Strategická analýza společnosti FORTEX-AGS, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myšková, Renáta
dc.contributor.author Gieslová, Pavla
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:30:24Z
dc.date.available 2016-06-09T12:30:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64230
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je strategická analýza společnosti FORTEXAGS, a.s., která zahrnuje analýzu makrookolí, analýzu mikrookolí a analýzu zdrojů a schopností podniku. Na základě provedených analýz je následně zpracována SWOT analýza, která identifikuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti společnosti. Všechny získané informace pak vedou k doporučením pro další vývoj společnosti. cze
dc.format 80 s.
dc.format.extent 1032892 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení (1. část) cze
dc.rights práce není přístupná (2. část) cze
dc.subject strategické řízení cze
dc.subject strategická analýza cze
dc.subject makrookolí podniku cze
dc.subject mikrookolí podniku cze
dc.subject Porterův model 5 sil cze
dc.subject analýza zdrojů a schopností podniku cze
dc.subject portfolio analýza cze
dc.subject PEST analýza cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject strategic management eng
dc.subject strategic analysis eng
dc.subject company micro-environment eng
dc.subject company macro-environment eng
dc.subject Porter´s model of five forces eng
dc.subject company source and capability analysis eng
dc.subject portfolio analysis eng
dc.subject PEST analysis eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.title Strategická analýza společnosti FORTEX-AGS, a.s. cze
dc.title.alternative Strategic Analysis of Company FORTEX-AGS,a.s eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hojgrová, Alexandra
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The goal of this master's thesis is Strategic Analysis of Company FORTEX-AGS,a.s. that includes macro-environment analysis, micro-environment analysis and company source and capability analysis. On the basis of performed analyses there is subsequently processed SWOT analysis that is concerned with company Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. All the information leads to recommendation for next company development. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34158
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 25838
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account