Rizika spojená s přípravou a průběhem klinických studií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Marhanová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:30:23Z
dc.date.available 2016-06-09T12:30:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64229
dc.description.abstract Tato práce se zabývá riziky, která mohou ovlivnit přípravu a realizaci projektu klinické studie. Je uvedena teoretickým rozborem řízení rizik a analýz v projektech. Dále popisuje projekt klinické studie se zaměřením na specifická rizika pro takový typ projektu a na příkladu konkrétní firmy popisuje způsob zabezpečování kvality v rámci realizace projektu. Na základě získaných poznatků jsou pak vytvořeny podklady pro práci s riziky a pro zavedení řízení rizik ve firmě. cze
dc.format 70 s.
dc.format.extent 2301655 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení rizik cze
dc.subject klinické studie cze
dc.subject audit cze
dc.subject analýza rizik cze
dc.subject FMEA formulář cze
dc.subject risk management eng
dc.subject clinical study eng
dc.subject audit eng
dc.subject risk analysis eng
dc.subject FMEA worksheet eng
dc.title Rizika spojená s přípravou a průběhem klinických studií cze
dc.title.alternative Risks connected with clinical trial preparations and processes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Průša, Petr
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with possible risk that may influence the preparation and realization of clinical study project. The introduction defines theoretical examination of risk analysis and risk management in projects. Then thesis describes a project of a clinical study which was focused on typical risks connected with the certain project. Based on a concrete example there are shown the ways used to secure quality within the project realization. The obtained data function as sources for dealing with risks and for the risk management introduced in the company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34174
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 25788
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account