Analýza finančního zdraví vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honková, Irena
dc.contributor.author Beranová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:30:20Z
dc.date.available 2016-06-09T12:30:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64227
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou teoreticky a následným využitím finanční analýzy v praxi. V této diplomové práci jsou zobrazeni finanční ukazatelé, které mohou být použity pro finanční řízení konkrétního podniku. Finančními ukazateli je zhodnocena společnost RECOSA Pardubice, s.r.o. Dále je provedena analýza makroprostředí, mikroprostředí a SWOT analýza. Na závěr diplomové práce je provedené zhodnocení a návrh jak řešit danou problematiku. cze
dc.format 64 s.
dc.format.extent 3076871 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights První část přístupná bez omezení, druhá část nepřístupná cze
dc.subject podniky cze
dc.subject companies eng
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject pyramidové ukazatele cze
dc.subject výkaz zisků a ztrát cze
dc.subject výkaz cash flow cze
dc.subject financial analyse eng
dc.subject index coefficients eng
dc.subject pyramid coefficients eng
dc.subject balance sheet eng
dc.subject profit and loss eng
dc.subject cash flow statement eng
dc.title Analýza finančního zdraví vybraného podniku cze
dc.title.alternative Analysis of the financial health in chosen company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Petrová, Věra
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on financial analysis in theory and following use of financial analysis in practice. The dissertation contains financial coefficients which can be used for financial management of a particular company.Practical part includes evaluation of the RECOSA Pardubice s.r.o. company of financial coefficients.Futhermore analysis such as macroenvironment, microenvironment and SWOT analysis are performed.The end of the dissertation is focused on valorization and suggestion how to solve issue. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34151
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 25512
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account