Systém na podporu dispečerského řízení železniční dopravy analyzující data o poloze kolejových vozidel získaných ze systémů GNSS

Show simple item record

dc.contributor.author Fikejz, Jan
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:29:59Z
dc.date.available 2016-06-09T12:29:59Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64222
dc.description.abstract Tato disertační práce se zaměřuje na řešení problémů lokalizace kolejových vozidel v rámci jednokolejných regionálních tratí za pomoci technologie GNSS. Primárně se soustředí na návrh metodiky pro vybudování modelu železniční sítě pro podporu lokalizace a její následné ověření. Jedním z dalších výstupů disertační práce je softwarový demonstrátor, který ilustruje detekci vybraných provozních krizových situací, jakožto možné doplňkové podpory dispečerského řízení železniční dopravy. cze
dc.format 102s. (168 737 znaků)
dc.format.extent 3887599 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject železniční sítě cze
dc.subject kolejová vozidla cze
dc.subject GNSS cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject railway networks eng
dc.subject rolling stocks eng
dc.subject locating eng
dc.subject rail transport eng
dc.subject lokalizace cze
dc.title Systém na podporu dispečerského řízení železniční dopravy analyzující data o poloze kolejových vozidel získaných ze systémů GNSS cze
dc.title.alternative Support system of dispatching control of railway transport analyzing data on the position of rolling stock acquired from GNSS systems eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Brandejský, Tomáš
dc.contributor.referee Jánošíková, Ľudmila
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This dissertation focuses on solving problems of localization of the rolling stock within single regional railway lines related to a GNSS technology. Thesis is mainly focused on the proposal of the methodology construction of a railway network model determined localization of the rolling stock and its subsequent verification. One of the further outcomes of the dissertation work represents a software demonstrator, which illustrates the detection of selected critical operational situations as a potential additional support for dispatching control of the railway transport. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační, komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34629
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 23228
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account