Hyperspektrální analýza obrazu při detekci změn v krajině v okolí Pardubic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlák, Pavel
dc.contributor.author Plecháčková, Šárka
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:29:45Z
dc.date.available 2016-06-09T12:29:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64220
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na detekci a klasifikaci změn krajinného pokryvu v okolí města Pardubice na základě hyperspektrálních snímků ze skeneru MODIS v letech 2000, 2005, 2010 a 2015. Na základě výsledků provedených analýz, byly identifikovány trendy změn krajinné struktury. Výsledky klasifikace jsou prezentovány v podobě mapových výstupů. cze
dc.format 69 s.
dc.format.extent 13938570 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject dálkový průzkum Země cze
dc.subject krajina cze
dc.subject vývoj krajiny cze
dc.subject družicové snímky cze
dc.subject hyperspektrální data cze
dc.subject klasifikace cze
dc.subject remote sensing eng
dc.subject landscape eng
dc.subject landscape development eng
dc.subject satellite images eng
dc.subject hyperspectral data eng
dc.subject classification eng
dc.title Hyperspektrální analýza obrazu při detekci změn v krajině v okolí Pardubic cze
dc.title.alternative Hyperspectral image analysis for detection of changes in the landscape around Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the detection and classification changes in land cover in the district Pardubice based on hyperspectral images from MODIS scanner in 2000, 2005, 2010 and 2015. Based on the results of the analysis were identified trends changes in landscape structure. The classification results are presented as map outputs. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34278
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29712
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account