Využití konkurenčního zpravodajství v rozhodovacím procesu regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel
dc.contributor.author Hanzl, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:29:43Z
dc.date.available 2016-06-09T12:29:43Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64219
dc.description.abstract Tato práce se zabývá využitím konkurenčního zpravodajství v rozhodovacím procesu regionu. Konkrétně využitím metod a nástrojů konkurenčního zpravodajství, které lze využít z pohledu zadavatele veřejné zakázky. Nejprve jsou popsány teoretické poznatky z oblasti konkurenčního zpravodajství, dále pak veřejné zakázky jako ekonomická funkce regionu. Teoretický základ je v další části práce použit při aplikaci metod a nástrojů, které mohou přispět k výběru vhodného dodavatele veřejné zakázky. cze
dc.format 69 s.
dc.format.extent 1885751 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject konkurenční zpravodajství cze
dc.subject regiony cze
dc.subject veřejné zakázky cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject Porterovův model cze
dc.subject competitive intelligence eng
dc.subject regions eng
dc.subject procurement eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.subject Porter´s model eng
dc.title Využití konkurenčního zpravodajství v rozhodovacím procesu regionu cze
dc.title.alternative Utilisation of competitive intelligence in decision-making of region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Máchová, Renáta
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This work deals with the use of Competitive Intelligence in the decision-making process of region. Especially, using methods and tools of Competitive Intelligence that can be used from the perspective of the contracting authority. First, described the theoretical knowledge in the field of competitive intelligence, next procurement as an economic function of region. Theoretical basis is used for application of methods and tools that can contribute for the selection of a suitable supplier of procurement. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34277
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29699
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account