Modelování informačních toků ve středních podnicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hub, Miloslav
dc.contributor.author Štěpánská, Adéla
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:29:39Z
dc.date.available 2016-06-09T12:29:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64214
dc.description.abstract Tato práce pojednává o modelování informačních toků ve vybraném středním podniku. První část je věnována definování základních pojmů jako data, informace a znalosti. Dále jsou zde specifikovány informační toky a informační modelování v organizacích. V práci je také popsán informační systém ve firmě Kovovýroba s. r. o. a je provedeno modelování informačních toků. V poslední kapitole jsou uvedeny návrhy na zlepšení. cze
dc.format 67 s.
dc.format.extent 1694409 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject informační toky cze
dc.subject informace cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject střední podniky cze
dc.subject information flows eng
dc.subject information eng
dc.subject information systems eng
dc.subject medium-sized enterprises eng
dc.title Modelování informačních toků ve středních podnicích cze
dc.title.alternative Modelling of information flows in the medium-sized enterprises eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kopáčková, Hana
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with modelling of information flows in the selected medium-sized enterprise. The first part pays attention to defining the basic terms such as data, information and knowledge. The author also defines information flows and information modelling in organizations. The work describes the information system in the company Kovovýroba Ltd. and modelling of information flows is carried out. The final chapter provides suggestions for improvement. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 28802
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account