Tvorba studijních materiálů pro praktickou část výuky Manažerská informatika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jonášová, Hana
dc.contributor.author Beránková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:29:23Z
dc.date.available 2016-06-09T12:29:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64207
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit studentům pro praktickou část předmětu Manažerská informatika, která by měla pomoci prohloubit a rozšířit znalosti již získané z předmětu Zpracování dat v Excelu. Rozsah práce koresponduje s osnovami předmětu. Tištěná práce je doplněna o CD se soubory obsahující zadání modelových příkladů, ukázky řešení příkladů a textový soubor s popisem využitých funkcí. cze
dc.format 47 s.
dc.format.extent 2022605 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject manažerská informatika cze
dc.subject MS Excel cze
dc.subject finanční funkce cze
dc.subject vzorce cze
dc.subject grafy cze
dc.subject makro cze
dc.subject mzdová problematika cze
dc.subject výplatní pásky cze
dc.subject hypoteční úvěry cze
dc.subject management information eng
dc.subject MS Excel eng
dc.subject financial functions eng
dc.subject formulas eng
dc.subject graphs eng
dc.subject macro eng
dc.subject wage issues eng
dc.subject payslip eng
dc.subject mortgage loans eng
dc.title Tvorba studijních materiálů pro praktickou část výuky Manažerská informatika cze
dc.title.alternative Creating the study materials for the practical training of the subject Managerial informatics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This thesis will be used by students for the practical part of the course Managerial Informatics, which should enhance the knowledge already gained from the subject of Excel data processing. The range of this thesis conforms with the syllabus of the course. Printed version includes CD with files showing model examples, solution examples and text file containing a description of used functions. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34300
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 28868
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account