Návrh a implementace jednotného vizuálního stylu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Renáta
dc.contributor.author Svatoňová, Aneta
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:29:21Z
dc.date.available 2016-06-09T12:29:21Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64204
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou jednotného vizuálního stylu. První část je zaměřená na vytyčení základních pojmů jednotného vizuálního stylu a firemní komunikace, dále obsahuje postup tvorby jednotného vizuálního stylu. Druhá část je zaměřená na implementaci vizuálního stylu pro konkrétní firmu. Tištěná verze této práce je doplněna o CD, kde se nachází implementované firemní dokumenty, grafické návrhy, grafický manuál a manuál vyplnění šablon. cze
dc.format 50 s. + 1 příl.
dc.format.extent 14439117 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject jednotný vizuální styl cze
dc.subject firemní komunikace cze
dc.subject externí komunikace cze
dc.subject interní komunikace cze
dc.subject logo cze
dc.subject grafický manuál cze
dc.subject firemní dokumenty cze
dc.subject corporate design eng
dc.subject corporate identity eng
dc.subject corporate communications eng
dc.subject external communications eng
dc.subject internal communications eng
dc.subject logo eng
dc.subject graphic manual eng
dc.subject corporate dokuments eng
dc.title Návrh a implementace jednotného vizuálního stylu cze
dc.title.alternative Design and implementation of Corporate design eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This Bachelor´s thesis deals with the issue of corporate design. The first part focuses on introducing and explaining the basic terminology used in the field of corporate design and company communication. The second part focuses on the implementation of corporate design for a specific company. The printed version of this Bachelor´s thesis includes a CD that contains the documents of the company, including graphic designs, a graphic manual, and a guidebook for filling in templates. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34290
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 26354
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account