Hodnocení informačních systémů veřejné správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jonášová, Hana
dc.contributor.author Jiterská, Denisa
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:29:18Z
dc.date.available 2016-06-09T12:29:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64201
dc.description.abstract V mé bakalářské práci se zabývám hodnocením informačního systému Městského úřadu v Trutnově. Teoretická část mé práce je zaměřena na seznámení a vysvětlení pojmů, které souvisí s informačním systémem a veřejnou správou. V praktické části je uvedena charakteristika informačního systému Městského úřadu. Dále je popsán informační systém finančního odboru Městského úřadu a závěr praktické části se zabývá hodnocením informačního systému. cze
dc.format 38 s.
dc.format.extent 1164507 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject informační systém cze
dc.subject data cze
dc.subject informace cze
dc.subject Městský úřad Trutnov cze
dc.subject information system eng
dc.subject data eng
dc.subject information eng
dc.subject Municipal Office in Trutnov eng
dc.title Hodnocení informačních systémů veřejné správy cze
dc.title.alternative Evaluation of public administration information system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated In my work I deal with the evaluation of the information system of the Municipal Office in Trutnov. The theoretical part of my work is focused on introducing and explaining the concepts related to information system. The practical part is given the characteristics of the information system of the Municipal Authority. It also describes the information system of the finance department of the Municipal Authority and the conclusion of the practical part deals with the evaluation of the information system. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34307
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 25991
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account