Hodnocení efektivity využití informačního systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Renáta
dc.contributor.author Foltánová, Nikola
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:29:15Z
dc.date.available 2016-06-09T12:29:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64198
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivity využití informačního systému. V práci jsou definovány základní pojmy k pochopení zpracovávané problematiky a popsán informační systém vybraného podniku. Dále jsou zmapovány firemní procesy a vytvořeny modely z jedné části obchodní oblasti. Závěrem práce je odhalení slabých míst v procesu a možný návrh řešení. cze
dc.format 55 s.
dc.format.extent 2046142 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject informační systémy cze
dc.subject podnikové informační systémy cze
dc.subject podnikové procesy cze
dc.subject modelování procesů cze
dc.subject information systems eng
dc.subject business information systems eng
dc.subject business process eng
dc.subject process modeling eng
dc.title Hodnocení efektivity využití informačního systému cze
dc.title.alternative Evaluation of the effectivness of the use of the information system eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with evaluation of effectiveness of information systems usage. In this thesis are defined elementary terms to comprehension of the issue and the system of a chosen company is described. This thesis also maps business processes and there are models created from one part of the business area. The final part of the thesis reveals weak spots in the process and describes a possible solution. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34295
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 25714
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account