Využití sociálních sítí v oblasti cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panuš, Jan
dc.contributor.author Luščáková, Jolana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:29:14Z
dc.date.available 2016-06-09T12:29:14Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-04-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64196
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována působení cestovního ruchu na sociálních sítích. Teoretická část vymezuje základní pojmy, historický vývoj a základní poznatky z oblasti cestovního ruchu a sociálních sítí. Obsahuje také stručné představení nejpoužívanějších sociálních sítí včetně nastínění jejich mechanismu fungování. Praktická část je zaměřena na vývoj konkrétní cestovní agentury využívající ke své propagaci sociální síť Facebook. cze
dc.format 76 s.
dc.format.extent 2045716 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject cestování cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject Facebook cze
dc.subject Arabské jaro cze
dc.subject travel eng
dc.subject tourism eng
dc.subject social network eng
dc.subject Facebook eng
dc.subject Arab Spring eng
dc.title Využití sociálních sítí v oblasti cestovního ruchu cze
dc.title.alternative Use of social networks in the field of tourism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is aimed at the effect of tourism in the social networks. The theoretical part delimits the basic definitions, the development in the history and some basic knowledge in the fields of tourism and social networks. The brief introductions of the most frequented social networks including the outlines about the principles of their working are involved as well. The practical part focuses on the development of a particular travel agency which uses the social network Facebook to promotion their offers. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34297
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 22951
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account