Změna životní situace seniorů po odchodu do důchodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šándorová, Zdenka
dc.contributor.author Lorenzová, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:28:57Z
dc.date.available 2016-06-09T12:28:57Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64187
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována změně životní situace seniorů po odchodu do starobního důchodu. Teoretická část práce obsahuje tři hlavní části. První kapitola postihuje problematiku stáří a stárnutí, přibližuje různé aspekty stáří a stárnutí, dále potřeby seniorů, kvalitu života a jeho smysl. Další kapitola popisuje změnu životní situace, která obsahuje adaptaci na stáří, rodinné soužití a finanční problémy. Třetí kapitola se zabývá starobním důchodem. Empirickou část práce tvoří kvalitativní výzkum, který se zabýval subjektivním prožíváním změny životní situace seniorů po odchodu do důchodu. Výzkum je proveden formou rozhovorů. V závěru práce jsou uvedeny výsledky výzkumu, jejich interpretace a diskuse. cze
dc.format 89 s.
dc.format.extent 1775551 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject stárnutí cze
dc.subject senioři cze
dc.subject změna cze
dc.subject důchod cze
dc.subject aging eng
dc.subject seniors eng
dc.subject change eng
dc.subject retirement eng
dc.title Změna životní situace seniorů po odchodu do důchodu cze
dc.title.alternative Change of the Life Situation of the Elderly after Retirement eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on change of life situation of seniors in retirement. The theoretical part of the thesis contains three main parts. The first chapter addresses issues of old age and ageing and is focused on different aspects of old age and ageing, then the seniors needs, the quality of life and its meaning. The next chapter describes change of life situation which contains adaptation to old age, coexistence with the family and financial problems. The third chapter is focused on old age pension. The empirical part of the thesis consists of qualitative research focused on subjective experience of life situation of seniors in retirement. The research was conducted through interviews. In the conclusion of the thesis, there are situated the results of the research, its interpretation and discussion. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33966
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 30463
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account