Problematika používání maziv ve strojírenské výrobě a čištění vzniklých odpadních vod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palarčík, Jiří
dc.contributor.author Hlavička, Vojtěch
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:28:34Z
dc.date.available 2016-06-09T12:28:34Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64175
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou používání maziv a metodami čištění odpadních vod vznikajících ve strojírenské výrobě firmy Nedcon Bohemia, s.r.o. V teoretické části práce je popsáno obecné čištění odpadních vod se zaměřením na odpadní vody ze strojírenské výroby, popis druhů odpadních vod vznikajících ve firmě Nedcon a aplikace maziv ve výrobě. Experimentální část práce se věnuje metodám čištění reálných vzorků odpadních vod z firmy Nedcon. Výsledkem experimentálních aplikací jednotlivých metod čištění je porovnání jejich účinnosti a vyhodnocení vhodného způsobu čištění. cze
dc.format 74 s.
dc.format.extent 2318065 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject maziva cze
dc.subject čištění odpadních vod cze
dc.subject strojírenská výroba cze
dc.subject fosfátování cze
dc.subject lubricants eng
dc.subject wastewater treatment eng
dc.subject engineering eng
dc.subject phosphating eng
dc.title Problematika používání maziv ve strojírenské výrobě a čištění vzniklých odpadních vod cze
dc.title.alternative Issue of the use of lubricants in engineering production and purification of generated waste water eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Slezák, Miloslav
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the use of lubricants and treatment methods of wastewater generated in engineering production of Nedcon Bohemia. The theoretical part describes the general wastewater treatment with a focus on wastewater from engineering production, description of types of wastewater produced in Nedcon and application of lubricants in production. The experimental part is devoted to treatment methods of real wastewater samples from Nedcon. The purpose of the experimental applications of various treatment methods is to compare their effectiveness and assess which is the most appropriate treatment method. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34056
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30190
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account