Vývoj voltametrické metody stanovení antioxidantu 2-terc-butylfenolu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chýlková, Jaromíra
dc.contributor.author Mikšíček, Jiří
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:28:32Z
dc.date.available 2016-06-09T12:28:32Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64172
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vypracováním voltametrické metody stanovení antioxidantu 2-terc-butylfeolu. K analýze vybraných vzorků byla zvolena lineární voltametrie s tříelektrodovým uspořádáním. Elektrochemický článek byl tvořen indikační zlatou elektrodou, referenční argentchloridovou elektrodou a pomocnou platinovou elektrodou. Vytvořená metoda byla použita na praktické vzorky olejů. cze
dc.format 67 s.
dc.format.extent 2253522 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject antioxidanty cze
dc.subject lineární voltametrie cze
dc.subject 2-terc-butylfenol cze
dc.subject antioxidants eng
dc.subject linear sweep voltammetry eng
dc.subject 2-tert-butylphenol eng
dc.title Vývoj voltametrické metody stanovení antioxidantu 2-terc-butylfenolu cze
dc.title.alternative Development of voltametric method of determination of antioxidant 2-tert-butylphenol eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Machalíková, Jaroslava
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is disposed to draw up voltametric method of determination antioxidant 2-tert-butylphenol. For analyse of chosen samples was used linear voltametry with three-electrodes ordering. Electrochemical cell was constituted by designating gold electrode, referential argent-chloride electrode and auxiliary platinum electrod. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34048
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30185
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account