Testování zvoleného elektrochemického uspořádání pro sledování určeného kovu v roztoku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Ladislav
dc.contributor.author Karásková, Aneta
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:28:27Z
dc.date.available 2016-06-09T12:28:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64166
dc.description.abstract Pokročilé metody využívané pro čištění specifických vod vyžadují experimentální analytická data, i když alespoň na bázi "ex situ" (tedy při odběru vzorku). Všeobecně se potenciometrie nebo voltametrie ukázaly být vhodnými metodami pro tyto účely. Uspokojivé výsledky vykázala přitom nová generace špičkových ("plastic-tip") pevných nebo amalgámových elektrod. Cílem této práce bylo provést (předběžná) potenciometrická měření s využitím "plastic-tip" zinkové elektrody (ZnE) nebo zinkové pevné amalgámové elektrody (ZnSAE) proti referentní elektrodě Hg/Hg2SO4 ve vodných roztocích obsahujících ZnSO4 v koncentračním rozsahu 1.10-5 to 1.10-1 mol/L. cze
dc.format 93 s.
dc.format.extent 3279656 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject elektroanalýza cze
dc.subject potenciometrie cze
dc.subject zinková elektroda cze
dc.subject pevná zinková amalgamová elektroda cze
dc.subject electroanalysis eng
dc.subject potentiometry eng
dc.subject zinc electrode eng
dc.subject zinc solid amalgam electrode eng
dc.title Testování zvoleného elektrochemického uspořádání pro sledování určeného kovu v roztoku cze
dc.title.alternative Testing of a selected electrochemical arrangement for monitoring of a specific metal in a solution eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lellák, Jan
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated Advanced techniques used for purification of specific waters require experimental analytical data even if on the basis of "ex situ" approaches. In any cases potentiometry or voltammetry appeared to be the suitable techniques for these purposes. New generation of plastic-tip solid or amalgam electrodes provided satisfactory results. The aim of the work was to perform (preliminary) potentiometric measurements using plastic-tip zinc electrode (ZnE) or zinc solid amalgam electrode ZnSAE vs. Hg/Hg2SO4 reference electrode in aqueous solutions containing ZnSO4 in a concentration range of 1.10-5 to 1.10-1 mol/L. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34051
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30165
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account