Problémy integrace buddhistických tradic ve staré Číně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fárek, Martin
dc.contributor.author Beranová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:27:49Z
dc.date.available 2016-06-09T12:27:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64159
dc.description.abstract Tématem této práce je skupina problémů vznikajících při integraci buddhistických tradic do starověkého čínského prostředí. Představovaný jsou významné spory opírající se politických, ekonomických, utilitářských a etických otázek. Cílem práce je na povaze samostatných sporů poukázat na aktuální problematiku spojenou s interpretací asijských tradic západními badateli zabývajících se náboženstvím. Vzhledem k problematice rozdílného vztahu mezi naukou a praxí napříč náboženskými tradicemi, je snahou této práce najít odpověď na otázku, zdali se problémy vznikající při příchodu indické tradice do čínského prostředí dotýkaly doktrinálních sporů či pouze praktických aspektů daných tradic. cze
dc.format 50 s.
dc.format.extent 1085961 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject čínský buddhismus cze
dc.subject starověká Čína cze
dc.subject komparativní studia cze
dc.subject asijská náboženství cze
dc.subject náboženské spory cze
dc.subject Chinese Buddhism eng
dc.subject ancient China eng
dc.subject comparative studies eng
dc.subject Asian religions eng
dc.subject religious disputes eng
dc.title Problémy integrace buddhistických tradic ve staré Číně cze
dc.title.alternative Problems of Intergration of Buddhist Traditions in Ancient China eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Štampach, Ivan
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated The theme of this thesis is group of problems arising from the integration of the Buddhist traditions into ancient Chinese environment. Presented are significant disputes regarding political, economical, utilitarian and ethical issues. On the nature of individual disputes, this thesis aims to highlight current problems associated with interpretation of Asian traditions by western researchers of religions. Regarding the issue of different relation between doctrines and practices among religious traditions, this thesis therefore attempts to search for an answer to question whether problems arising from the arrival of the Indian tradition to the Chinese environment touch doctrinal disputes or merely practical aspects of the traditions. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34005
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 30979
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account