Syntéza fulgidů a vliv substituce na jejich spektrální charakteristiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machalický, Oldřich
dc.contributor.author Kišac, Michael
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:27:10Z
dc.date.available 2016-06-09T12:27:10Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64153
dc.description.abstract Bylo připraveno 10 derivátů 3-isopropyliden-1,4-butandiové kyseliny. Čistota a struktury sloučenin byly charakterizovány vysokotlakou kapalinovou chromatografií, bodem tání, elementární analýzou hmotnostní spektroskopií a u 3 látek 1H NMR spektroskopií. Byl studován vliv substituce na spektrální charakteristiky připravených látek. U 7 derivátů byla pozorována fotochromní reakce otevírání kruhu C-izomeru na E-izomer při ozařování Hg výbojkou s absorpčním filtrem 365 nm. U látek: 2-fenylethyliden-, 2-(3-pyridinyl)ethyliden-, 2-(3-aminofenyl)ethyliden-, 2-(4-N,N'-dimethylaminofenyl)ethyliden- a 2-(3-nitrofenyl)ethyliden-3-isopropyliden-1,4-butandiové kyseliny byly změřeny kvantové výtěžky fotolýzy od 1% do 11%. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 2462803 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject fotochromní barviva cze
dc.subject fulgidy cze
dc.subject absorpční spektra cze
dc.subject kvantové výtěžky cze
dc.subject photochromic dyes eng
dc.subject fulgides eng
dc.subject absorption spectra eng
dc.subject quantum yields eng
dc.title Syntéza fulgidů a vliv substituce na jejich spektrální charakteristiky cze
dc.title.alternative Synthesis of Fulgides and The Effect of Substitution on Their Spectral Characteristics eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Cee, Aleš cze
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated 10 Derivatives of 3-isopropylidene-1,4-butanedioic acid were prepared. Purity and structures of the compounds were characterized by means of HPLC, melting point, element alanalysis and mass spectroscopy and also 1H NMR withth reesubstances. The effect of substitution on thespectral characteristics of the prepared compounds was studied. Photochromic reaction ring opening C-isomer to E-isomer under irradiation Hg lamp with an absorption filter 365 nm was observed with 7 derivatives. For substances: 2-fenylethylidene-, 2-(3-pyridinyl)ethylidene-, 2-(3-aminophenyl)ethylidene-, 2-(4-N,N'-dimethylaminophenyl)ethylidene- and 2-(3-nitrophenyl)ethylidene-3-isopropylidene-1,4-butanedioic acid the photolysis quantum yields rating from 1% to 11% were measured. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie organických specialit cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35421 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 30341
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account