Rozdíly ve vybraných balících papírech na jejich hypermolekulární úrovni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Milichovský, Miloslav
dc.contributor.author Pavlíčková, Lucie
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:49Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64143
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá porovnáním různých druhů balicích papírů na základě jejich hypermolekulárních vlastností. Sledováním kinetiky navlhání a kinetiky sorpce par byly charakterizovány vlastnosti vybraných balicích papírů. Vyhodnocením byly analyzovány molekulárně-povrchové vlastnosti daných papírů. Dále byly hodnoceny vybrané všeobecné a mechanické vlastnosti a rozdíly mezi vybranými papíry. cze
dc.format 97 s. cze
dc.format.extent 2529905 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject balicí papíry cze
dc.subject albino cze
dc.subject hypermolekulární vlastnosti cze
dc.subject kinetika navlhání cze
dc.subject molekulárně-povrchové vlastnosti papíru cze
dc.subject pórovitost papíru cze
dc.subject wrapping papers eng
dc.subject albino eng
dc.subject hypermolecular properties eng
dc.subject kinetics of moistening eng
dc.subject molecular-surface properties of paper eng
dc.subject porosity of paper eng
dc.title Rozdíly ve vybraných balících papírech na jejich hypermolekulární úrovni cze
dc.title.alternative The hypermolecular differences of selected wrapping papers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gebrtová, Jana
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with the comparison of various types of wrapping papers based on their hypermolecular properties. Properties of wrapping papers were characterized by monitoring of kinetics of moistering and kinetics of vapor sorption. Molecular-surface properties of these papers were analyzed too. There were selected general and mechanical properties evaluated and differences between selected papers. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34086
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 30434
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account