Využití sorbentů na bázi lignocelulózových materiálů pro odstraňování organických barviv z modelových odpadních vod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filipi, Michaela
dc.contributor.author Halecká, Elena
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:48Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64142
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou odstraňování barviv z odpadních vod pomocí lignocelulózových materiálů. Stanovení množství odstraněného barviva z roztoku se provádí pomocí spektroskopie připravených roztoků z modelových barviv. Barviva jsou odstraňována pomocí pilin smrku ztepilého a břízy bělokoré, stonků lnu setého a řepky olejky a také oxycelulózy. Reakce materiálů s roztoky barviv jsou provedeny jak za tepla, tak i za studena při zachování stejného postupu. cze
dc.format 99 s.
dc.format.extent 7504356 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject lignocelulóza cze
dc.subject procion blue H-5R cze
dc.subject oxycelulóza cze
dc.subject reactive red 120 cze
dc.subject reactive orange 16 cze
dc.subject reactive black 5 cze
dc.subject reactive blue 4 cze
dc.subject remazol brilliant blue R. cze
dc.subject lignocelulose eng
dc.subject procion blue H-5R eng
dc.subject oxycellulose eng
dc.subject reactive red 120 eng
dc.subject reactive orange 16 eng
dc.subject reactive black 5 eng
dc.subject reactive blue 4 eng
dc.subject remazol brilliant blue R. eng
dc.title Využití sorbentů na bázi lignocelulózových materiálů pro odstraňování organických barviv z modelových odpadních vod cze
dc.title.alternative Utilization sorbent on lignocellulose materials base for removes organic dyes from model effluent water eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Weidlich, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the removal of dyes from wastewater using lignocellulosic materials. Determining the amount of dye removed from the solution is performed by spectroscopy prepared solutions of model dye. Dyes are removed using sawdust spruce and silver birch, stalks of flax and canola, and also Oxycellulose. Reaction materials with dye solutions are made as hot path and by means of the cold while maintaining the same procedure. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34087
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 30432
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account