Ovlivnění antikorozní účinnosti nátěrových hmot s obsahem zinkového prachu jako anodického inhibitoru v kombinaci s vodivými polymery

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Jaegerová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:45Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64139
dc.description.abstract Obsahem diplomové práce je studium antikorozních vlastností nátěrových hmot s obsahem zinkového prachu a vodivých polymerů. Mezi vodivé polymery, které byly použity v této diplomové práci, jsou zařazeny polyanilin, polypyrrol a polyfenylendiamin. Všechny vzorky testovaných nátěrů byly postupně podrobeny fyzikálně-mechanickým zkouškám, jako jsou stanovení přilnavosti organického povlaku, stanovení odolnosti organického povlaku při ohybu, stanovení odolnosti organického povlaku při deformaci úderem a stanovení odolnosti organického povlaku vůči hloubení. V další etapě byly organické povlaky zkoumány pomocí zrychlených korozních zkoušek. Při těchto zkouškách byla zjišťována celková antikorozní účinnost. Tyto zkoušky probíhaly v kondenzační komoře a v komoře se solnou mlhou. Získané hodnoty byly zpracovány do tabulek a vzájemně porovnány. cze
dc.format 165 s. cze
dc.format.extent 7492131 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject vodivé polymery cze
dc.subject zinkový prach cze
dc.subject objemová koncentrace pigmentu cze
dc.subject korozní projevy cze
dc.subject conductive polymers eng
dc.subject zinc dust eng
dc.subject pigment volume concentration eng
dc.subject corrosive manifestations eng
dc.title Ovlivnění antikorozní účinnosti nátěrových hmot s obsahem zinkového prachu jako anodického inhibitoru v kombinaci s vodivými polymery cze
dc.title.alternative Effect on anticorrosion efficiency paints containing zinc powder as an anodic inhibitor in combination with conductive polymers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Svoboda, Luboš cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The content of this thesis is a study of anticorrosive gualities of coating compositions with the kontent of zinc dust and conductive polymers. Polyaniline, polypyrrole and polyphenylendianine were included among conductivite polymers which were used in this thesis. All samples of tested coatings were gradually put to physially-mechanical tests such as determination of adhesion of organic coating, resistance determination of organic coating during bending, resistance determination of organic coating during impact deformation and determination of resistance of organic coating by trenching. In further stage organic coatings were also tested by using accelerated corrosive testing. During this testing total anticorrosive efficiency was detected. These tests were held in the condensation chamber and the chamber with salt spray. Gained figures were processed into tables and mutually compared. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34238 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 29853
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account