Návrh a realizace výukového modelu Magnetická levitace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor
dc.contributor.author Štursa, Dominik
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:31Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:31Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64136
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá řešením problému regulace systému magnetické levitace a návrhem a realizací laboratorního systému magnetické levitace. V práci jsou rozebrány základní teoretické principy, pro lepší pochopení dějů v elektromagnetických obvodech. Nedílnou součástí práce je i základní přehled metod používaných pro dosažení magnetické levitace. U metody elektromagnetické levitace (EMS) jsou rozebrány i různé již existující realizace. Dále je práce zaměřena na analýzu zvoleného elektromagnetu a snahu získat pro celý systém matematicko-fyzikální model, díky němuž lze lépe nastavit parametry regulace. cze
dc.format.extent 2387513 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject magnetická levitace cze
dc.subject elektromagnetická levitace (EMS) cze
dc.subject regulace cze
dc.subject automatizace cze
dc.subject matematicko-fyzikální model cze
dc.subject magnetic levitation eng
dc.subject electromagnetic suspension (EMS) eng
dc.subject regulation eng
dc.subject automation eng
dc.subject mathematical and physical model eng
dc.title Návrh a realizace výukového modelu Magnetická levitace cze
dc.title.alternative Design and implementation of education model Magnetic levitation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is oriented to finding a solution of regulation for magnetic levitation system and implementation of educational magnetic levitation model. In work are discussed basic theoretical principles of magnetism. Next point of thesis is collecting of information about already existing implementations of electromagnetic suspension. The next thing is about analyzing of used electromagnet and about getting correct mathematical and physical model, which will help for settings of parameters for regulation. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34261
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29925
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account