IDENTIFIKACE A REGULACE SOUSTAVY GUNT RT 050

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Machek, Ondřej
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:28Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64131
dc.description.abstract Práce je věnována problematice identifikace laboratorního modelu stejnosměrného motoru a generátoru a následné regulaci soustavy pomocí PI regulátoru. Bylo provedeno měření přechodových charakteristik pro různé pracovní body a ve výpočetním prostředí MATLAB byl navržen algoritmus experimentální identifikace dat. Na základě identifikovaného modelu byl navržen PI regulátor a byly provedeny regulační experimenty. Byla vypočítána kritéria kvality regulačních pochodů a porovnány simulované a reálné regulační pochody. cze
dc.format 57 s.
dc.format.extent 804424 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject experimentální identifikace cze
dc.subject návrh regulátoru cze
dc.subject stejnosměrný motor cze
dc.subject kritéria kvality regulace cze
dc.subject system identification eng
dc.subject controller design eng
dc.subject dc motor eng
dc.subject stability criterions eng
dc.title IDENTIFIKACE A REGULACE SOUSTAVY GUNT RT 050 cze
dc.title.alternative SYSTEM IDENTIFICATION AND CONTROL OF GUNT RT 050 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis is oriented to the issue of system identification and control of DC motor and generator. The measurement of step responses for miscellaneous working points was realized and algorithm of identification was designed in computing environment MATLAB. PI controller was designed from identified model and control experiments were realized. Control quality criterions were calculated. Real and simulated experiments were compared. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34267
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29916
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account