PRŮMYSLOVÉ SENZORY TEPLOTY, POLOHY, RYCHLOSTI A ZRYCHLENÍ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Bárta, Aleš
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:26Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:26Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64129
dc.description.abstract Práce se zabývá základní průmyslovou senzorikou, mezi kterou patří senzory teploty, polohy, rychlosti a zrychlení. Zpracování spočívá ve vytvoření přehledu a změření statických a dynamických charakteristik vybraných snímač. Mezi kritéria patří princip detekce a způsob použití. Porovnání výhod a nevýhod použití v různých pracovních prostředích, rychlostech snímaní a také popis výstupních signálů a zapojení snímačů. cze
dc.format 53 s.
dc.format.extent 1371398 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject senzory cze
dc.subject teplota cze
dc.subject poloha cze
dc.subject rychlost cze
dc.subject zrychlení cze
dc.subject měření teploty cze
dc.subject sensors eng
dc.subject temperature eng
dc.subject position eng
dc.subject speed eng
dc.subject acceleration eng
dc.subject temperature measurement eng
dc.title PRŮMYSLOVÉ SENZORY TEPLOTY, POLOHY, RYCHLOSTI A ZRYCHLENÍ cze
dc.title.alternative INDUSTRIAL SENZORS OF TEMPERATURE, POSITION, SPEED AND ACCELERATION eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis deals with basic industrial sensors, which include sensors of temperature, position, speed and acceleration. Thesis consists of creation summary of sensors and measurement of static and dynamic characteristics of selected sensors. Criteria include detection principle and method of use. Comparing advantages and disadvantages of using in various working environments, measurement rate and description of output signals of sensors and sensors wiring. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34273
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29600
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account