Řízení teploty v místnosti pomocí elektronické regulace ventilu topného tělesa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupka, Libor
dc.contributor.author Lochman, Marek
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:22Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:22Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64124
dc.description.abstract Cílem práce je hardwarová a softwarová realizace řídicího systému na bázi mikrokontroléruAtmel AVR (řady ATmega8), který bude ovládat servopohon ventilu topného tělesa a řídit tak teplotu v místnosti. Řídicí systém bude prostřednictvím čidla průběžně měřit aktuální teplotu, přičemž její průběh v závislosti na čase bude možné graficky znázornit. Aplikace bude umožňovat uživatelskou volbu nastavení požadované teploty pro danou denní dobu (možnost více přednastavených teplot během dne). cze
dc.format 36 s.
dc.format.extent 1813469 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject měření teploty cze
dc.subject regulace cze
dc.subject mikroprocesor cze
dc.subject h-můstek cze
dc.subject thermostaticvalvecontrol eng
dc.subject microprocessor eng
dc.subject h-bridge eng
dc.title Řízení teploty v místnosti pomocí elektronické regulace ventilu topného tělesa cze
dc.title.alternative Temperature controlling in room using electronic regulation of radiator valve eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated Theaimofthis thesis is hardware and software implementationof a control systém based on a microcontrollerAtmel AVR (ATmega8 series), whichwillcontroltheservo drive oftheheatervalve and thuscontrolthetemperature in theroom. Thecontrol systém willcontinuouslymeasurethecurrenttemperatureusing a sensor, wherebyitscoursedepending on thetimewillbepossible to depictgraphically. Theapplicationwillallowuser to set desiredtemperaturefor a givendaytime (the posibility of more presettemperaturesduringa day). eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34268
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 23659
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account