Jednotka čidla ionizujícího záření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matoušek, David
dc.contributor.author Pokorný, Milan
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:26:01Z
dc.date.available 2016-06-09T12:26:01Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64122
dc.description.abstract Tato práce je věnována měření ionizujícího záření pomocí speciálního zařízení napájeného baterií. V teoretické části jsou popsány různé typy záření, jejich zdroje a způsoby jejich měření. Praktická část se zabývá podrobným návrhem a konstrukcí jednotky čidla ionizujícího záření. cze
dc.format 47 s.
dc.format.extent 47912493 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ionizující záření cze
dc.subject Geiger-Müllerovy detektory cze
dc.subject zdroj cze
dc.subject spotřeba cze
dc.subject ionizing radiation eng
dc.subject Geiger-Müller detectors eng
dc.subject source eng
dc.subject consumption eng
dc.title Jednotka čidla ionizujícího záření cze
dc.title.alternative The sensor of ionizing radiation. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This work is devoted to the measurement of ionizing radiation by a special battery-powered devices. In the theoretical part there is generally describe the different types of radiation, their sources and methods of measurement. The practical part deals with the detailed design and construction of the sensor unit of ionizing radiation. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D34364
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 31026
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account