Československá antropologie 1945-1992

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, René
dc.contributor.author Přibylová, Žaneta
dc.date.accessioned 2016-05-03T05:17:41Z
dc.date.available 2016-05-03T05:17:41Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64113
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vývojem antropologie v poválečném Československu. Obsahuje historii české i světové antropologie a její významné osobnosti. Jsou zde uvedeny spolupracující obory a podobory antropologie. Hlavní pozornost je věnována Československé společnosti antropologické, jejím členům a její činnosti. V práci jsou také shrnuta výzkumná témata antropologie a její postoj k rasismu. cze
dc.format 99 s.
dc.format.extent 1592885 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject antropologie cze
dc.subject Československo cze
dc.subject poválečné období cze
dc.subject rasy cze
dc.subject 1945 - 1992 cze
dc.subject anthropology eng
dc.subject Czechoslovakia eng
dc.subject post-war period eng
dc.subject races eng
dc.subject 1945 - 1992 eng
dc.title Československá antropologie 1945-1992 cze
dc.title.alternative Czechoslovak Anthropology 1945-1992 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hanulík, Vladan
dc.date.accepted 2016-02-08
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with the progress of anthropology in post-war Czechoslovakia. Work contains the history of Czech and world anthropology and its prominent personalities. There are mentioned the cooperating disciplines and subfields of anthropology. The main attention is paid to the Czechoslovak society anthropological, its members and activities. There are also summarized the research topics of anthropology and its attitude to racism. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33888
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 26761
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account