Spolek dobrovolných hasičů Starý Kolín od založení do současnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie
dc.contributor.author Miksová, Tereza
dc.date.accessioned 2016-05-03T05:17:40Z
dc.date.available 2016-05-03T05:17:40Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64112
dc.description.abstract Tato práce se zabývá historií Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Kolíně. V úvodu je upřesněna struktura práce a představení základních pramenů. V první kapitole je popsána historie hasičství, zákony a důvody ke zprofesionálnění hasičů. Druhá kapitola se zabývá obcí Starý Kolín. Stěžejní je čtvrtá kapitola, ve které se řeší samotný sbor a jeho fungování. V poslední kapitole se zabývám blízkým hasičským sborem v Kolíně. Práce je vypracována z lieratury, pamětní knihy sboru, protokolů ze schůzí a archiváliemi ze SOkA Kolín. V závěru jsou shrnuty výsledky mé práce. cze
dc.format 64 s.
dc.format.extent 1507313 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Sbor dobrovolných hasičů cze
dc.subject Starý Kolín cze
dc.subject požáry cze
dc.subject prevence cze
dc.subject technika cze
dc.subject Volunteer firefighters eng
dc.subject fires eng
dc.subject prevention eng
dc.subject technology eng
dc.title Spolek dobrovolných hasičů Starý Kolín od založení do současnosti cze
dc.title.alternative History of Society of Voluntary Firemen in Starý Kolín eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hrdinová, Veronika
dc.date.accepted 2016-02-08
dc.description.abstract-translated This bachelor’s thesis deals with the history of the volunteer firefighters in the Starý Kolín. In the introduction it is specified the structure of the work and presentation of the basic sources. The first chapter describes the history of firefighting, laws, and reasons for professionalization of the firefighters. The second chapter it is about the village Starý Kolín. The main chapter is the fourth chapter which describe the fire department itself and its fuctioning. The last chapter deals with nearby fire department in Kolín. The thesis is elaborated from bibliography, commemorative books of the fire department, protocols from the meetings and archival documents from SOkA Kolín. In the conclusion are summarizes the results of my thesis. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33889
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 26758
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account