Pravěké osídlení Úhřetic (okres Chrudim)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Jan
dc.contributor.author Švihálková, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-05-03T05:17:39Z
dc.date.available 2016-05-03T05:17:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64111
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zpracovává záchranné archeologické výzkumy z lokality Úhřetice provedené v roce 1961 L. Skružným a roku 1971 P. Šebestou. Nalezený materiál pochází především z období neolitu a únětické kultury. Cílem této práce je zhotovit katalog archeologických nálezů, odpovídající kresebnou a fotografickou dokumentaci a provést analýzu a zhodnocení výzkumu. cze
dc.format 159 s.
dc.format.extent 3504194 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject Úhřetice cze
dc.subject neolit cze
dc.subject únětická kultura cze
dc.subject keramika cze
dc.subject kamenné nástroje cze
dc.subject obsidián cze
dc.subject východní Čechy cze
dc.subject Úhřetice eng
dc.subject neolithic eng
dc.subject Únětice culture eng
dc.subject pottery eng
dc.subject stone tools eng
dc.subject obsidian eng
dc.subject East Bohemia eng
dc.title Pravěké osídlení Úhřetic (okres Chrudim) cze
dc.title.alternative Prehistoric Settlement in Úhřetice (Chrudim District): Processing of Materials from the Rescue Archaeological Researchs in 1961 and 1971 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Musil, Jan
dc.date.accepted 2016-01-27
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the processing of rescue archaeological excavations from Úhřetice locality executed in 1961 by L. Skružný and in 1971 by P. Šebesta. Found materials originate mainly from the Neolithic and the Únětice culture. The objective of this thesis is to create the catalogue of archaeological findings, relevant drawing and photographic documentation, and additionally to perform an analysis and assess the research. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33890
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 19976
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account