Animace 3D objektů v JavaFX

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk
dc.contributor.author Pletánek, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-05-03T05:17:15Z
dc.date.available 2016-05-03T05:17:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-12-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64105
dc.description.abstract Cílem práce je vytvořit aplikaci pro tvorbu 3-D kompozic, materiálů a animací v JavaFX 8. V teoretické části je popsána funkčnost 3-D editorů, herních enginů a knihoven pro podporu 3-D v programovacím jazyce Java. Práce seznamuje s JavaFX 8, popis se zaměřuje zejména na 3-D programování. Popsány se zaměřuje především na předdefinované útvary, materiály a způsoby animace. Praktická část se zabývá vývojem aplikace, která slouží jako editor pro kompozice tvořené ze základních 3-D útvarů dostupných v JavaFX 8. Dalším výstupem práce je knihovna vytvořená z projektu uvedené aplikace, která umožňuje použití uložených kompozic v jiných programech. cze
dc.format 54 s.
dc.format.extent 6518169 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Java cze
dc.subject JavaFX cze
dc.subject 3-D cze
dc.subject editor cze
dc.subject kompozice cze
dc.subject materiál cze
dc.subject animace cze
dc.subject knihovna cze
dc.subject programování cze
dc.subject Java eng
dc.subject JavaFX eng
dc.subject 3-D eng
dc.subject editor eng
dc.subject composition eng
dc.subject materials eng
dc.subject animations eng
dc.subject library eng
dc.subject programming eng
dc.title Animace 3D objektů v JavaFX cze
dc.title.alternative Animations of 3D objects in JavaFX eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-11
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to create application for creating 3-D compositions, materials, and animations in JavaFX 8. In theoretical part is described functionality of 3-D editors, game engines, and libraries for 3-D in Java programing language. Thesis represents the JavaFX 8, description is focused mainly on the 3-D programming. Description focus mainly predefined shapes, materials and animation techniques. Implementation part focuses on developing application which is used as editor for compositions created from basic 3-D shapes available in JavaFX 8. Another output of thesis is library created from project of mentioned application which allows usage of saved compositions in another programs. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33866
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29564
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account