Studium mikrobiální oxidace elementární síry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ladislav
dc.contributor.author Hampejsová, Martina
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:10:35Z
dc.date.available 2016-04-25T16:10:35Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64099
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je studium mikrobiální oxidace elementární síry. Byly provedeny inkubační testy, které zkoumaly rychlost oxidace elementární síry na sírany a změny v četnosti půdní mikrobiální populace v závislosti na obsahu fosforu, organické hmoty a teplotě půdy. Fosfor byl dotován do půdy v podobě dihydrogenfosforečnanu draselného a organická hmota ve formě humátu draselného. Vodné výluhy půdy byly analyzovány metodou iontové chromatografie s vodivostní detekcí. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 2143659 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject elementární síra cze
dc.subject rychlost oxidace síry cze
dc.subject půdní mikrobiální populace cze
dc.subject půdní fosfor cze
dc.subject organická půdní hmota cze
dc.subject teplota půdy. cze
dc.subject elemental sulfur eng
dc.subject sulfur oxidation rate eng
dc.subject soil microbial population eng
dc.subject soil phosphorus eng
dc.subject soil organic matter eng
dc.subject soil temperature. eng
dc.title Studium mikrobiální oxidace elementární síry cze
dc.title.alternative Study of microbial oxidation of elemental sulphur eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Marešová, Helena
dc.date.accepted 2015-12-02
dc.description.abstract-translated The theme of this thesis is to study the microbial oxidation of elemental sulfur. Incubation tests were performed that examined the rate of oxidation of the elemental sulfur to sulphate and changes in the frequency of microbial population, depending on the phosphorus content, organic matter, and soil temperature. Phosphorus was doped into the soil in the form of potassium dihydrogen phosphate, and organic matter in the form of potassium humate. Aqueous extracts of soil were analyzed by ion chromatography with conductivity detection. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33376
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 27381
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account