Moderní mikroextrakční metody pro analýzy těkavých složek ve vzorcích bylinného původu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adam, Martin
dc.contributor.author Čížková, Andrea
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:10:08Z
dc.date.available 2016-04-25T16:10:08Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-07-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64083
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá analýzou senzoricky významných látek se zaměřením na analýzu silic v potravinách, a to především v bylinných čajích a sypkém rostlinném materiálu (čajové směsi a koření). Je zaměřena na širokou škálu mikroextrakčních technik, jako jsou mikroextrakce jednou kapkou, mikroextrakce založena na tvorbě disperzního systému, mikroextrakce využívající dutého vlákna, mikroextrakce na magnetickém míchadle či mikroextrakce se sorbentem v mikrostříkačce. Teoretická část práce je nejprve věnována senzoricky významným látkám, jejich aroma a zasloupení v bylinných čajích a koření. Další část tvoří kapitola o kapalinových mikroextrakcích a mikroextrakcích tuhými fázemi. Výsledková část je zaměřena především na optimalizaci přípravy vzorků před extrakcí a také jednotlichvých mikroextrakčních technik s následnou analýzou extraktů pomocí GC/FID a GC/MS. Za optimalizovaných podmínek byly následně analyzovány vzorky nápojů připravených z bylinných čajů a vzorky sypkého rostlinného materiálu (čajové směsi a koření), ve kterých byly jednotlivé složky silic identifikovány pomocí retenčních indexů a metodou standardního přídavku, popř. porovnáním s knihovnami hmotnostních spekter. cze
dc.format.extent 6284119 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject silice cze
dc.subject bylinné čaje cze
dc.subject kapalinová mikroextrakce cze
dc.subject mikroextrakce tuhou fází cze
dc.subject koření cze
dc.subject essential oils eng
dc.subject liquid microextraction eng
dc.subject solid phase microextraction eng
dc.title Moderní mikroextrakční metody pro analýzy těkavých složek ve vzorcích bylinného původu cze
dc.title.alternative Modern Microextraction Methods for Analyses of Volatile Components in Samples of Herbal Origin eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Čabala, Radomír
dc.contributor.referee Klejdus, Bořivoj
dc.contributor.referee Vávrová, Milada
dc.date.accepted 2015-09-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of sensory significant substances with focus on the analysis of essential oils in foods, especially in herbal infusions and plant material (herbal teas and spices). It is aimed mainly to application of wide range of microextraction techniques such as single drop microextraction, dispersive liquid-liquid microextraction, stir bar sorptive microextraction and microextraction by packed sorbent. Beginning of theoretical part is addressed to sensory important substances, their aroma and representation in herbal teas and spices. The rest of theoretical part is dedicated to liquid microextraction and solid phase microextraction techniques. Used instrumentation, materials and procedures to performance of individual determinations are summarized in experimental part. Part ?Results and discussion? deals mainly with the optimization of experimental conditions for tested microextraction techniques followed by analysis by GC/FID and GC/MS. Samples of herbal tea infusions and the plant material (herbal teas and spices) were analyzed over the optimized conditions. Individual ingredients were identified according to retention times, retention indices and method of standard addition. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33714
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 29120
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account