Optical properties of multifunctional pigment embedded in polymer matrix

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaplanová, Marie
dc.contributor.author Panák, Ondrej
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:10:03Z
dc.date.available 2016-04-25T16:10:03Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-07-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64079
dc.description.abstract The main objective of this doctoral dissertation is to prepare and analyse multifunctional pigments, which are composed of three component leuco dye-based thermochromic system encapsulated in melamine-formaldehyde polymeric envelope modified by a fluorescent probe. The dissertation is divided into two main research topics. The first topic is focused on proper colorimetric characterisation of bulk thermochromic systems using crystal violet lactone as the colour former, bisphenol A as the developer, 1-octadecanol and 1-tetradecanol as co-solvents. A series of thermochromic systems varying in molar ratio of their components was prepared. The colour change is further discussed in relation to physical and chemical changes observed by infrared spectroscopy and differential scanning calorimetry. The second topic is aimed on microencapsulation of chosen thermochromic system into melamine-formaldehyde resin and modification of the resin with Uranine and Acid Red 52 fluorescent molecules. The multifunctionality of the prepared pigments is clearly demonstrated. Potential applications could be their utilization as anti-counterfeiting patterns in security printing. cze
dc.format 115 s. cze
dc.format.extent 6407384 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject multifunkční pigmenty cze
dc.subject reverzibilní termochromizmus cze
dc.subject dynamická barevná změna cze
dc.subject lakton krystalové violeti cze
dc.subject miroenkapsulace cze
dc.subject multifunctional pigments eng
dc.subject reversible thermochromism eng
dc.subject dynamic colour change eng
dc.subject crystal violet lactone eng
dc.subject microencapsulation eng
dc.title Optical properties of multifunctional pigment embedded in polymer matrix cze
dc.title.alternative Optické vlastnosti multifunkčního pigmentu v polymerní matrici eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Burgert, Ladislav
dc.contributor.referee Čeppan, Michal
dc.contributor.referee Veselý, Michal
dc.date.accepted 2015-12-10
dc.description.abstract-translated Hlavním cílem této práce je příprava a následná analýza optických vlastností multifunkčních pigmentů. Pigmenty se skládají z mikrokapsulí, ve kterých je jádro kapsule tvořeno třísložkovým termochromním systémem na bázi molekulového komplexu s přenosem náboje. Obálkou kapsule je melamin-formaldehydová pryskyřice modifikovaná fluorescenčními molekulami. Práce je rozdělená do dvou výzkumných záměrů. Prvním je detailní analýza barevné změny samotného termochromního systému, s využitím krystalu laktonové violeti jako barviva, bisfenolu A jako vývojky a 1-oktadekanolu a 1-tetradekanolu jako rozpouštědla. Připravena byla řada termochromních systémů s různým poměrem zastoupených složek. Barevná změna byla taktéž porovnána se strukturními změnami pozorovanými pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie a infračervené spektroskopie. Hlavním cílem této práce je příprava a následná analýza optických vlastností multifunkčních pigmentů. Pigmenty se skládají z mikrokapsulí, ve kterých je jádro kapsule tvořeno třísložkovým termochromním systémem na bázi molekulového komplexu s přenosem náboje. Obálkou kapsule je melamin-formaldehydová pryskyřice modifikovaná fluorescenčními molekulami. Práce je rozdělená do dvou výzkumných záměrů. Prvním je detailní analýza barevné změny samotného termochromního systému, s využitím krystalu laktonové violeti jako barviva, bisfenolu A jako vývojky a 1-oktadekanolu a 1-tetradekanolu jako rozpouštědla. Připravena byla řada termochromních systémů s různým poměrem zastoupených složek. Barevná změna byla taktéž porovnána se strukturními změnami pozorovanými pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie a infračervené spektroskopie. Druhým výzkumným záměrem byla příprava pigmentů pomocí enkapsulace vybraného termochromního systému do melamin-formaldehydové pryskyřice a modifikace polymerní obálky pomocí fluorescenčních molekul Uraninu a Acid Red 52. Multifunkčnost připravených pigmentů je jasně demonstrována. Jejich možné využití je v oblasti speciálních obrazců bezpečnostního tisku. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33961
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 28966
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account