Příprava monodisperzních polymerních mikročástic s povrchem omezujícím nespecifickou adsorpci bílkovin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Daniel
dc.contributor.author Koubková, Jana
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:09:59Z
dc.date.available 2016-04-25T16:09:59Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2014-12-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64076
dc.description.abstract Cílem dizertační práce bylo vyvinout monodisperzní mikrometrové polymerní částice s povrchem modifikovaným polymerním zwitteriontem omezujícím nespecifickou adsorpci bílkovin. Přitom byl sledován vliv modifikace povrchu mikročástic na jejich vlastnosti. Výchozí poly(glycidyl-methakrylátové) částice, jejichž velikost byla regulována v rozsahu 0.5 až 5.5 mikro m, byly připraveny disperzní radikálovou polymerizací. V průběhu této části práce byl sledován vliv polarity prostředí, typu pomocného rozpouštědla, relativní molekulové hmotnosti a koncentrace stabilizátoru, koncentrace monomeru a iniciátoru a v neposlední řadě i reakční teploty na morfologii, velikost a distribuci velikostí mikročástic. Samotné modifikaci mikročástic polymerním zwitteriontem předcházela funkcionalizace jejich povrchu s cílem provést polymerizaci iniciovanou z povrchu částic. Studován byl vliv způsobu navázání pře-nosového činidla a poměru reaktivních skupin na množství přenosového činidla vázaného na povrchu mikročástic. Dále byl zkoumán vliv rozpouštědla na průběh polymerizace zwitteriontu a množství navázaného polymeru, které dosáhlo až 20 hm. %. Mikročástice modifikované polymerním zwitteriontem byly charakterizovány běžně dostupnými fyzikálně-chemickými metodami a odolnost částic vůči nespecifické adsorpci bílkovin byla ověřena s využitím hovězího sérového albuminu jako modelového proteinu. cze
dc.format 104 s. + teze cze
dc.format.extent 34722516 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject poly(glycidyl-methakrylát) cze
dc.subject disperzní polymerizace cze
dc.subject zwitterion cze
dc.subject RAFT polymerizace cze
dc.subject nespecifická adsorpce bílkovin cze
dc.subject poly(glycidyl methacrylate) eng
dc.subject dispersion polymerization eng
dc.subject zwitterion eng
dc.subject RAFT polymerization eng
dc.subject nonspecific protein adsorption eng
dc.title Příprava monodisperzních polymerních mikročástic s povrchem omezujícím nespecifickou adsorpci bílkovin cze
dc.title.alternative Preparation of monodisperse polymer microspheres with surface reducing nonspecific protein adsorption eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kaška, Martin
dc.contributor.referee Sysel, Petr
dc.contributor.referee Šafařík, Ivo
dc.date.accepted 2015-06-23
dc.description.abstract-translated With the aim to develop micrometer-sized monodisperse polymer particles with surface decreasing nonspecific protein adsorption, polyzwitterion-modified microspheres were prepared. Simultaneously, effect of the surface modification on structure and properties of the microspheres was investigated. Starting poly(glycidyl methacrylate) particles, size of which was controlled in range 0.5-5.5 mikro m, were prepared by the dispersion polymerization. During the synthesis, influence of many reaction parameters, e.g., polarity of the reaction mixture, type of the cosolvent, molecular weight and concentration of the stabilizer, concentration of the monomer and the initiator, reaction temperature, on the particle morphology, size and size distribution was determined. At first, the polymer microspheres were functionalized with chain transfer agent in order to perform surface-initiated polymerization of the zwitterion. The chain transfer agent was attached via three different ways and the optimal approach was found. Moreover, the amount of immobilized chain transfer agent relative to reactive groups and properties of the activated particles were optimized. Subseqeuntly, effect of the solvent on the amount of grafted zwitterionic polymer was confirmed. Up to 20 wt.% of zwitterionic polymer was attached to the particle surface. Polyzwitterion-modified microspheres were characterized by commonly available physico-chemical methods and the resistance to non-specific protein adsorption was verified using bovine serum albumin as a model protein. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32327
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 28711
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account