Chemické a chemicko-mechanické zpracování slámy řepky olejky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potůček, František
dc.contributor.author Gurung, Bijay
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:09:58Z
dc.date.available 2016-04-25T16:09:58Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-07-01
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64075
dc.description.abstract Práce se zabývá přípravou vlákniny ze slámy řepky olejky chemickým a chemicko- -mechanickým postupem. Diskontinuální natronové várky byly uskutečněny bez přídavku a s přídavkem antrachinonu. U uvařené buničiny byl stanoven její celkový výtěžek, stupeň delignifikace a množství neprovarů. Chemicko-mechanické zpracování bylo uskutečněno studenými postupy, neutrálně sulfitovým, alkalickým sulfitový a natronovým. U připravené vlákniny byla vyhodnocena zejména její pevnost v ohybu. cze
dc.format.extent 5735335 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject sláma řepky olejky cze
dc.subject natronová buničina cze
dc.subject antrachinon cze
dc.subject chemicko-mechanická vláknina cze
dc.subject pevnostní vlastnosti cze
dc.subject rapeseed straw eng
dc.subject soda pulp eng
dc.subject anthraquinone eng
dc.subject chemi-mechanical pulp eng
dc.subject strength properties eng
dc.title Chemické a chemicko-mechanické zpracování slámy řepky olejky cze
dc.title.alternative Chemical and chemi-mechanical pulping of rapeseed straw eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Gigac, Juraj
dc.contributor.referee Vrška, Milan
dc.date.accepted 2015-09-24
dc.description.abstract-translated Firstly, batch soda pulping of rapeseed straw (species Brassica napus L. convar. napus) was conducted without and with addition of anthraquinone as a catalyst in the cooking liquor. To characterize the chemical composition of rapeseed straw, cellulose, holocellulose, lignin, ash, and extractives were determined. For selected samples of pulp, degree of polymerization, as well as strength properties of soda and soda-AQ pulps were measured. The presence of anthraquinone in cooking liquor accelerates delignification, however, for a given H-factor, lower kappa number and total yield were achieved, compared with cooking without anthraquinone. Also, anthraquinone in cooking liquor had a positive effect upon the decrease of rejects, mainly at a lower H-factor. Secondly, pulping of rapeseed straw using sodium sulphite, blend of sodium sulphite and caustic soda and caustic soda via cold processes were conducted. The influence of varying charges of chemicals on strength properties of handsheets were studied. Moreover, the effect of adding mechanical and chemi-mechancial pulp to secondary fibres upon strength charactersitics of handsheets were determined. The results revealed that the caustic soda pulping has greater effect on bending stiffness and bending modulus of handsheets in comparison with neutral sulphite and alkaline sulphite pulping. The addition chemi-mechanical pulp and mechanical pulp into secondary fibres reduced the bending stiffness while, 25 % of chemi-mechanical pulp addition with secondary fibres increased the bending modulus of handsheets obtained from cold pulping processes. Thirdly, the mechanical and chemi-mechanical pulp was treated with various enzymes. Among all enzymes utilized, the straw treated with BLX 13839 showed higher bending stiffness for handsheets having basis weights of about 260 g m-2 and 520 g m-2. Similarly, the bending modulus of elasticity was the highest for the pulp leached with BZM 2555 for both levels of basis weights. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Chemistry and Technology of Materials cze
dc.identifier.stag 28680
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account