Aristotelská východiska Komenského spisu Didactica magna

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schifferová, Věra
dc.contributor.author Šolcová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:09:43Z
dc.date.available 2016-04-25T16:09:43Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-02-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64071
dc.description.abstract Předkládaná práce zkoumá, zda filosofická východiska Komenského pojetí učitelské činnosti, jak jsou vyložena ve spise Didactica magna, vycházejí z platónské teorie poznání, nebo zda navazují na tradici aristotelskou. Srovnání Komenského didaktiky se spisy, které na základě Platónovy a Aristotelovy epistemologie rozvíjely teorii učitele, prokazuje aristotelský základ spisu Didactica magna. Ten spočívá jednak ve vyvození didaktického umění a priori a dále ve využití aristotelské myšlenky přirozenosti umění (zásady ars imitatur naturam) v oblasti výchovy. Druhá část práce dále zkoumá, do jaké míry se Komenský nechal při aplikaci aristotelské myšlenky inspirovat svými předchůdci. Práce dokazuje, že Komenského didaktika je originálním počinem z toho hlediska, že její autor promítl myšlenku ars imitatur naturam do oblasti didaktické a vystavěl na ní soustavný celek vychovatelských opatření, jejichž platnost je ve značném rozsahu dodnes aktuální. cze
dc.format.extent 768056 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject Komenský, Jan Amos cze
dc.subject Didactica magna cze
dc.subject artificium docendi cze
dc.subject Augustinus Aurelius cze
dc.subject Akvinský, Tomáš cze
dc.subject De magistro cze
dc.title Aristotelská východiska Komenského spisu Didactica magna cze
dc.title.alternative Aristotelian Principles of Comenius? Treatise Didactica magna eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Heider, Daniel
dc.contributor.referee Urbánek, Vladimír
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated The dissertation investigates if the philosophical principles of Comenius didactical conception, introduced in the Didactica magna treatises are founded on the Plato?s epistemology or if they are rather based on the Aristotelian tradition. The comparison of Comenius? didactics with the works developing the theory of teaching on the basis of Plato?s and Aristotle?s thoughts proves the Aristotelian origin of Didactica magna treatise. This can be seen in the fact that Comenius? didactics is deduced a priori as well as that the Aristotelian idea of the relation between art and nature ars imitatur naturam was applied to the teaching practice. The second part of the dissertation explores if and to which extent Comenius had been inspired by his predecessors when applying the Aristotelian idea ars imitatur naturam. It is shown that Comenius? didactics was an original project as its author developed the Aristotelian idea into a system of school education as a whole, the principles of which are relevant even today. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33711
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 28582
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account