Sociální recepce kolektivizace venkova v horním Polabí: od fenoménů k aktérům a jejich motivacím

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veber, Václav
dc.contributor.author Urban, Jiří
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:09:42Z
dc.date.available 2016-04-25T16:09:42Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64070
dc.description.abstract Disertační práce zpracovává téma kolektivizace venkova v regionálním rozměru horního Polabí. V odpovědi na základní otázku sociální recepce autor orientuje výzkum na fenomén odporu, fenomén spolupráce a fenomén dobrovolnosti. Téma nahlíží ze sociohistorického hlediska společenských struktur a z mikrohistorické perspektivy. V řešení otázek výzkumu postupuje od fenoménů přes projevy k aktérům a jejich motivacím. Analyzuje, jakým způsobem byla myšlenka kolektivizace v letech 1949-1953 ve společnosti přijímána, jaké reakce kolektivizační úsilí vyvolávalo, jaké pohnutky, motivace a okolnosti rozhodování stály za těmito reakcemi a jaké sociální souvislosti, vazby, vztahy a vzorce chování se skrývaly za konkrétním jednáním aktérů zkoumaných jevů. cze
dc.format.extent 2444425 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject kolektivizace venkova cze
dc.subject 20. století cze
dc.subject Polabí cze
dc.subject sociální recepce cze
dc.subject mikrohistorie cze
dc.subject collectivisation of the countryside eng
dc.subject 20th century eng
dc.subject Elbe region eng
dc.subject social reception eng
dc.subject micro history eng
dc.title Sociální recepce kolektivizace venkova v horním Polabí: od fenoménů k aktérům a jejich motivacím cze
dc.title.alternative Social reception of collectivisation of the countryside in the upper Elbe region: from the phenomenon to actors and their motivation eng
dc.title.alternative Sociální recepce kolektivizace venkova v horním Polabí. Od fenoménů k aktérům a jejich motivacím cze
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Burešová, Jana
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.date.accepted 2015-05-19
dc.description.abstract-translated The dissertation elaborates the topic of collectivisation of the countryside in the regional dimension of the Upper Elbe region. In response to the basic question of social reception author´s research focuses on the phenomenon of resistance, the phenomenon of collaboration and the phenomenon of voluntariness. The author discusses his topic from the socio-historical perspective of social structures and in the micro-historical perspective. Addressing issues of the research the author progresses from phenomena through its expressions to actors and their motivations. In the period of 1949-1953, author analyzes how the idea of collectivisation was perceived in society, what reactions the collectivisation effort provoked, what motives, motivation and ircumstances were behind these reactions, what social context, ties, relationships and behaviour patterns were hiding behind the particular behaviour of the members of village society, of those actors of the examined phenomena. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32324
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 28580
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account