Stres v profesi operátora informační telefonní linky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Havlíčková, Martina
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:09:28Z
dc.date.available 2016-04-25T16:09:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64067
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku stresových situací v profesi operátora informační telefonní linky a jeho zvládání. Teoretická část se kromě samotné problematiky stresu, používané terminologie, zdravotních aspektů, prevence a způsobů zvládání krizových situací věnuje i možným důsledkům stresu na život jedince. S ohledem na zkoumanou profesní skupinu bude popsána náplň práce operátora na telefonní informační lince. V praktické části bude realizováno kvantitativní výzkumné šetření. Prostřednictvím dotazníku bude zkoumáno subjektivní prožívání a hodnocení míry pracovní zátěže u operátorů společnosti Informační linky s r.o. cze
dc.format 51 s.
dc.format.extent 1680363 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject stres cze
dc.subject operátoři cze
dc.subject call centrum cze
dc.subject zvládání stresu cze
dc.subject stress eng
dc.subject operators eng
dc.subject call center eng
dc.subject coping with stress eng
dc.title Stres v profesi operátora informační telefonní linky cze
dc.title.alternative Stress in the profession of an operator at an information telephone line. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2016-01-27
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the issue of stress in the profession of an operator at an information telephone line and its management. The theoretical part apart from the issue of stress, the used terminology, health aspects, prevention and ways of coping with crisis situations itself also concentrates on possible effects of stress on life of an individual. With regard to the researched vocational group the scope of employment of an operator at a informatics telephone line will be described. In the practical part the quantitative research will be implemented. A subjective experience and an evaluation of workload of operators at the Informační linky ltd will be examined through a questionnaire. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33841
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 29188
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account