Vliv videoher na děti a mladistvé

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie
dc.contributor.author Vacková, Kristýna
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:09:23Z
dc.date.available 2016-04-25T16:09:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64062
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o vlivu videoher na děti a mladistvé. Je rozdělena na dvě části. První teoretická část obsahuje 6 kapitol, ve kterých je pojednáváno o významu her na vývojová stádia člověka, dále se zaměřuje na stručný přehled kladů a záporů videoher, na násilí a návykovost videoher, na sociální komunikaci hráčů a v neposlední řadě na vzdělávací videohry ve výukovém prostředí. Druhá praktická část pomocí dotazníkového šetření zjišťuje, jaký májí videohry vliv na děti a mladistvé základních a středních škol cze
dc.format 72 s.
dc.format.extent 1621474 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject videohry cze
dc.subject hry cze
dc.subject vývojová stádia cze
dc.subject vliv cze
dc.subject klady cze
dc.subject zápory cze
dc.subject násilí cze
dc.subject závislosti cze
dc.subject sociální komunikace cze
dc.subject výukové hry cze
dc.subject video games eng
dc.subject games eng
dc.subject developmental stages eng
dc.subject influence eng
dc.subject pros eng
dc.subject cons eng
dc.subject violence eng
dc.subject addiction eng
dc.subject social communication eng
dc.subject learning games eng
dc.title Vliv videoher na děti a mladistvé cze
dc.title.alternative Influence of video games on children and adolescents eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Křišťálová, Jana
dc.date.accepted 2016-01-27
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the influence of video games on children and adolescents. It is divided into two parts. The first, theoretical part, contains six chapters in which the importance of games in the developmental stages of human life are discussed. It also focuses on a brief overview of the pros and cons of video games, violence and addiction to video games, social communication of players, and last but not least the educational video games in a learning environment. The second, practical part, by means of a questionnaire survey finds out how video games influence children and adolescents at primary and secondary schools. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33847
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 27439
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account