Pravicový extremismus v České republice: Faktory ovlivňující příklon sympatizantů k tvrdému jádru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrš, Zbyněk
dc.contributor.author Kozák, Jan
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:09:21Z
dc.date.available 2016-04-25T16:09:21Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64060
dc.description.abstract Práce s názvem "Pravicový extremismus v České republice: Faktory ovlivňující příklon ke krajní pravici" se zabývá vývojem krajní pravice v České republice od listopadu roku 1989 až po současnost. V teoretické části se tato práce zaměřuje na vysvětlení pojmů souvisejících s extremismem a zejména na zmapování pravicových stran a hnutí v České republice, jejich vývoj po sametové revoluci. Výzkumná část vznikla na základě provedení kvalitativního šetření. Z dat získaných pomocí rozhovorů se sympatizanty krajní pravice, byly stanoveny společné rysy, které vedou informátory k pravicovému smýšlení či sympatizaci s některou z níže uvedených skupin. cze
dc.format 100 s.
dc.format.extent 978086 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pravicový extremismus cze
dc.subject krajní pravice cze
dc.subject Dělnická strana cze
dc.subject Dělnická strana sociální spravedlnosti cze
dc.subject Úsvit přímé demokracie cze
dc.subject Národní strana cze
dc.subject Republikáni Miroslava Sládka cze
dc.subject etnické minority cze
dc.subject nacionalisté cze
dc.subject right-wing extremism eng
dc.subject far right sympathizers eng
dc.subject ethnic minorities eng
dc.subject nationalists eng
dc.title Pravicový extremismus v České republice: Faktory ovlivňující příklon sympatizantů k tvrdému jádru cze
dc.title.alternative Right-wing extremism in the Czech Republic Factors influencing the shift of supporters to the hard core. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2016-01-27
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis titled "Right-wing Extremism in the Czech Republic Factors influencing the shift of supporters to the hard core" deals with the development of the far right in the Czech Republic from November 1989 until now. The theoretical part of this thesis focuses on explanation of terms related to extremism and especially on mapping right-wing parties and movements in the Czech Republic, their development after the Velvet Revolution. The practical part is based on qualitative investigatigation. From the information obtained by interviews with far right sympathizers, were determined common features, which lead participants of this research to their right-wing opinion or sympathizing with some of the following groups. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33849
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 19088
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account