Deutsche Jugendsprache in der deutschen Rap-Musik am Beispiel der Liedertexte von Bushido

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beníšková, Bianca
dc.contributor.author Rozsívalová, Pavla
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:08:43Z
dc.date.available 2016-04-25T16:08:43Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64051
dc.description.abstract Die vorliegende Abschlussarbeit befasst sich mit der Geschichte und Gegenwart der Rap-Musik und Jugendsprache in Deutschland. Es wird der berühmte deutsche Rapper Bushido vorgestellt. Es werden die Merkmale der deutschen Jugendsprache herausgearbeitet. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt bei der Textanalyse der konkreten Beispiele der deutschen Jugendsprache in den Liedertexten von Bushido. de
dc.format 64 s.
dc.format.extent 1864290 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso de
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Deutsche Jugendsprache de
dc.subject Merkmale de
dc.subject Rap-Musik de
dc.subject Liedertexte de
dc.subject Bushido de
dc.subject German youth language eng
dc.subject characteristic signs eng
dc.subject rap music eng
dc.subject lyrics eng
dc.subject německá mládežnická mluva cze
dc.subject charakteristické znaky cze
dc.subject rapová muzika cze
dc.subject texty písní cze
dc.title Deutsche Jugendsprache in der deutschen Rap-Musik am Beispiel der Liedertexte von Bushido de
dc.title.alternative German Youth Language in the German Rap-Music by Way of the Lyrics Example by Bushido eng
dc.title.alternative Německá mládežnická mluva v německé rapové muzice na příkladu textů písní od Bushida cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Knápek, Pavel
dc.date.accepted 2016-01-21
dc.description.abstract-translated The theoretic part of this work deals with the history and the present of rap music and youth language in Germany. The reader will also make familiar with the famous German rapper Bushido. In the work are worked up the characteristic signs of the German youth language. In the practical part are presented the concrete examples of the German youth language out of the lyrics from Bushido. These examples are explained in the analysis of the lyrics. eng
dc.description.abstract-translated Teoretická část této práce se zabývá historií a současností rapové muziky a mluvy mládeže v Německu. Čtenář bude seznámen se slavným německým rapperem Bushidem. V práci jsou vypracovány charakteristické znaky německé mluvy mládeže. Důležitou roli zde hraje analýza textů s konkrétními příklady německé mluvy mládeže v textech písní od Bushida. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33857
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 29507
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account