Speaking in English Classes - Focus on Communication Strategies

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika
dc.contributor.author Vančurová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:08:20Z
dc.date.available 2016-04-25T16:08:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64047
dc.description.abstract This thesis deals with speaking in English classes, specifically with communication strategies. The aim of the thesis is to find out whether and which communication strategies are used by learners the most and how teachers develop them. The theoretical part presents the types of communication strategies, benefits of their use and ways teacher can encourage learners to use them. The practical part reveals the outcomes of the research and presents the findings. eng
dc.format 54 s.
dc.format.extent 1803468 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject mluvení cze
dc.subject komunikativní kompetence cze
dc.subject komunikační strategie cze
dc.subject učitelé cze
dc.subject speaking eng
dc.subject communicative competence eng
dc.subject communication strategies eng
dc.subject teachers eng
dc.title Speaking in English Classes - Focus on Communication Strategies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zitková, Helena
dc.date.accepted 2016-02-01
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zabývá rozvojem mluvení v anglickém jazyce, konkrétně rozvojem komunikačních strategií. Cílem práce je zjistit, zda a jaké komunikační strategie používají žáci 9. tříd Základní školy nejčastěji a jak je učitelé rozvíjí. V teoretické části jsou popsány komunikační strategie, výhody jejich používání a způsoby, jak je učitel může rozvíjet. Praktická část představuje výsledky výzkumu. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33825
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 28690
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account