Kritika viktoriánské společnosti v komediích Oscara Wilda

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga
dc.contributor.author Přívratská, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:08:15Z
dc.date.available 2016-04-25T16:08:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-09-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64043
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na kritiku viktoriánské společnosti v komediích Ideální manžel a Jak je důležité míti Filipa od Oscara Wildea. Práce nejprve charakterizuje historické pozadí viktoriánského období. Společensko-kulturní pozadí se následně zabývá třídním systémem a podrobným popisem jednotlivých sociálních tříd. Komedie jsou dále zasazeny do literárního kontextu, který, mimo jiné, obě zvolená díla klasifikuje. Analýza se soustřeďuje na kritiku viktoriánských konvencí a morálku nejvyšší společenské třídy, jejíž představitelé ve zvolených hrách tvoří drtivou většinu postav. cze
dc.format.extent 1003127 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce je přístupná bez omezení cze
dc.subject viktoriánské období cze
dc.subject pokrytectví cze
dc.subject Ideální manžel cze
dc.subject Jak je důležité míti Filipa cze
dc.subject Wilde, Oscar cze
dc.subject victorian period eng
dc.subject hypocrisy eng
dc.subject Ideal husband eng
dc.subject Importance of being earnest eng
dc.title Kritika viktoriánské společnosti v komediích Oscara Wilda cze
dc.title.alternative Criticism of Victorian Society in Oscar Wilde´s Comedies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vít, Ladislav
dc.date.accepted 2016-02-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on criticism of Victorian society in Oscar Wilde´s comedies An Ideal Husband and The Importance of Being Earnest. At first, the thesis provides the historical background of the Victorian period. Secondly, the socio-cultural background deals with the elaborate class system and description of individual social classes. Then, the selected comedies are put into the literary context, which includes also their classification. Finally, the analysis is focused on the criticism of Victorian conventions and morality of the upper class, members of which predominate in the selected plays. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33861
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 19304
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account