Návrh organizace dopravy na vybraných křižovatkách průtahu silnice II/412 městem Znojmem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Zatloukalová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:08:01Z
dc.date.available 2016-04-25T16:08:01Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64039
dc.description.abstract Diplomová práce analyzuje současný stav tří vybraných na sebe navazujících křižovatek průtahu silnice II/412 ve městě Znojmě. Na základě analýzy předkládá návrhy změn týkající se organizace dopravy na těchto křižovatkách. V závěru práce jsou zhodnoceny navrhované změny. cze
dc.format 70 s.
dc.format.extent 4861586 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject intenzita dopravy cze
dc.subject kapacita křižovatky cze
dc.subject město Znojmo cze
dc.subject organizace dopravy cze
dc.subject traffic intensity eng
dc.subject crossroad capacity eng
dc.subject City Znojmo eng
dc.subject organization of traffic eng
dc.title Návrh organizace dopravy na vybraných křižovatkách průtahu silnice II/412 městem Znojmem cze
dc.title.alternative Suggestion of Traffic Organisation at chosen crossroads through on the Road II/412 in the City Znojmo eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Křemenáková, Lucie
dc.date.accepted 2016-01-18
dc.description.abstract-translated The thesis analyses the current status of selected three consecutive crossroads through on the road II/412 in the city Znojmo. To Basic of the analysis presents suggestions amendments relating to the organization of transport to these crossroads. The end of the work Proposed changes are reviewed. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33814
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 29411
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account