Logistické parky v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Prokurát, David
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:07:58Z
dc.date.available 2016-04-25T16:07:58Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64036
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá logistickými parky na území České republiky. Obsahuje shrnutí současné situace logistických parků v ČR, jsou v ní rozebrány aktuální přepravní proudy a modal split přepravního trhu. Pomocí operačního výzkumu jsou v diplomové práci řešeny tři možnosti umístění nového logistického parku. Na základě zjištěných přepravních proudů je následně za pomoci Weiszfeldova algoritmu vypočtena přesná lokace navržených parků. Tato umístění jsou poté zasazena do reálných podmínek. cze
dc.format 74 s.
dc.format.extent 12344906 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistické parky cze
dc.subject logistická centra cze
dc.subject Weiszfeldův algoritmus cze
dc.subject modal split cze
dc.subject přepravní proud cze
dc.subject multikriteriální analýza cze
dc.subject logistics parks eng
dc.subject logistics centrum eng
dc.subject Weiszfeld´s algorithm eng
dc.subject modal split eng
dc.subject transport flows eng
dc.subject multi criteria analysis eng
dc.title Logistické parky v České republice cze
dc.title.alternative Logistics parks in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Skalický, Michael
dc.date.accepted 2016-01-18
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the logistics parks in the Czech Republic. The work contains a summary of the current situation of logistics parks in the Czech Republic, the work analyses actual transport flows and modal split on the transport market. Furthermore the placement of three variants of logistics parks are solved by using operating research. Based on analysed transport flows the exact locations of the new logistics parks are calculated by using Weiszfeld´s algorithm. These locations are then set in real conditions. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33817
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 29406
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account