Technologie provozu automatických parkovacích systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Švajgl, Martin
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:07:53Z
dc.date.available 2016-04-25T16:07:53Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64032
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na technologii provozu automatických parkovacích systémů. V analytické části jsou popsána kontrolní pravidla a druhy automatických parkovacích systémů. Praktické část je zaměřena na optimalizaci vybraného parkovacího systému. V závěru jsou vytvořena doporučení pro použití jednotlivých metod k řízení automatické parkovacího systému. cze
dc.format 113 s.
dc.format.extent 3570892 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject automatické parkovací systémy cze
dc.subject dwell point cze
dc.subject load shuffling cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject simulace cze
dc.subject storage assignments cze
dc.subject automated parking systems eng
dc.subject dwell - point eng
dc.subject load shuffling eng
dc.subject optimization eng
dc.subject simulation eng
dc.subject storage assigments eng
dc.title Technologie provozu automatických parkovacích systémů cze
dc.title.alternative Technologies of automatic parking systems eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kozel, Michal
dc.date.accepted 2016-01-18
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the operational technology of automatic parking systems. The analytical part describes control rules and different types of automatic parking systems. The practical part is aimed at optimization of the selected parking system. In final part the author suggests recommendations for the use of different methods to control automatic parking system. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33813
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 28342
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account