Návrh a realizace modelu "Kulička na rameni"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Zdeněk
dc.contributor.author Bureš, Zdeněk
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:06:54Z
dc.date.available 2016-04-25T16:06:54Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64015
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá sestavením přípravku modelu kuličky na rameni, která bude sloužit k výuce do předmětu Automatizace a regulace. Práce je rozdělena na HW i SW část, kdy v první řadě se musí vymyslet přípravek, následně ho zhotovit a nakonec i SW oživit. V práci máme určitý omezený rozpočet pro jednotlivé komponenty, takže bude kladen i důraz na cenu. Zároveň ale by měl být přípravek odolný a spolehlivý pro testování. cze
dc.format 107 s.
dc.format.extent 5688188 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject krokový motor cze
dc.subject rameno cze
dc.subject míček cze
dc.subject snímač cze
dc.subject PID cze
dc.subject Arduino cze
dc.subject kulička cze
dc.subject regulace cze
dc.subject řízení cze
dc.subject stepper motor eng
dc.subject beam eng
dc.subject ball eng
dc.subject senzor eng
dc.subject PID eng
dc.subject Arduino eng
dc.subject bead eng
dc.subject regulation eng
dc.subject control eng
dc.title Návrh a realizace modelu "Kulička na rameni" cze
dc.title.alternative Design and implementation of "Ball on beam" model eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-01-19
dc.description.abstract-translated Master's thesis is focused on creating a model of ball on a beam control system. This model will be used for teaching purposes mainly in subject dealing with Automation and Control systems. The thesis is divided into two parts. In Hardware part the model itself has to be developed and constructed. The software part talks about how the whole model is revived. From my job experience there is a limited budget for each component, so that emphasis is also put on a price. At the same time the model shall be durable and reliable for testing. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33700
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 27674
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account